Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria (s'ha de demanar cita prèvia http\\:orgt.cat/cites) o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Vilalba Sasserra és l'Oficina de Gestió Tributària de SANT CELONI.

Ct. Vella, 5
08470 SANT CELONI
Tel.934 729 169
orgt.st.celoni@diba.cat

Darrera actualització: 15.09.2022 | 11:31
Darrera actualització: 15.09.2022 | 11:31