Normes Subsidiàries de planejament

Els documents de les Normes Subsidiàries i les posteriors modificacions puntuals aprovats definitivament i publicats als diaris oficials corresponents es poden descarregar des del portal del Registre de Planejament de Catalunya

Registre de planejament

Darrera actualització: 26.05.2022 | 12:55