Indemnitzacions mensuals 2023 (legislatura 2023-2027)

Legislatura 2023-2027

Dedicacions exclusives o parcials

En el Ple de la corporació de data 6 de juliol de 2023 es va establir els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial, i les seves retribucions::

Nom i cognoms/Funcions    Retribució bruta anual           Dedicació

Joan Pons i Fiori                     22.677,90 €                     Parcial 50%

Alcalde

Anna Ruiz i Bito                      23.941,12 €                     Parcial 75%

1r Tinent d'alcaldessa

 

El règim d'assistències a favor dels membres de la Corporació que no obstentin dedicació exclusiva ni parcial es el següent:

  • Per assistència al Ple: 25 €/sessió
  • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 20 €/sessió.
Darrera actualització: 05.10.2023 | 10:28