Vilalba Sasserra entra en la fase 1 d'emergència per sequera

Divendres, 2 de febrer de 2024 a les 00:00

Vilalba Sasserra que pertany a la conca Ter Llobregat ha entrat en un escenari d'Emergència 1 que es declara amb unes reserves de 100 hm3 (16 %) i que limita el consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia. Això afectarà a 6 milions de catalans de 202 municipis de l'àrea de Barcelona i de les comarques de Girona estan en fase d'emergència per sequera, mentre que els de la unitat del Consorci d'Aiguües de Tarragona passen d'alerta a prealerta. 

A banda d'aquesta limitació, la fase d'emergència també implica reduir en un 80% els usos agrícoles, a la meitat els ramaders i en un 25% els industrials i recreatius

I és que aquesta fase és la més greu del pla de sequera, i contempla tres estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas:

 • EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

Si la sequera persisteix, les quantitats d'aigua que es poden utilitzar aniran baixant progressivament segons el nivell d'ermegència 1, 2 o 3. 

 

Les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència 1 són:

 

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

 • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS

 • Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:
 • Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques (1).
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

REG ESPORTIU

 • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica (1).
 • S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

 

PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics)

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

 • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
 • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

 • Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

 

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
   

NETEJA DE VEHICLES

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

 

FONTS ORNAMENTALS

 • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic (1).

 

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
Darrera actualització: 02.02.2024 | 14:02