Subvencions per fomentar activitats forestals, agrícoles ramaderes, d'empreses de serveis, de millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic...

Dijous, 20 de maig de 2021 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat les bases de la convocatòria de Subvencions per fomentar activitats forestals, agrícoles ramaderes, d'empreses de serveis, de millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, d'entitats culturals, cíviques i esportives i instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència-estalvi energètic en edificis, per a l’any 2022.

Les novetats més destacables d’aquesta convocatòria són:

· El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2021.

· El període d’execució passarà a ser d’un any natural, de l’1/1/2022 fins al 31/12/2022.

· El període de justificació anirà del 2/1/2023 al 31/3/2023.

· No s’aplicarà el criteri d’exclusió per haver rebut una subvenció en la darrera convocatòria (2020) en cap de les línies d’ajut.

· En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis, l’àmbit de aplicació inclou tot el sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins l’espai protegit. En el cas del nostre parc els municipis que compleixen aquests requisits són Fogars de la Selva, Sant Iscle de Vallalta, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

La informació completa la podreu trobar a:

https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats

Així mateix us volem fer saber que des de la Gerència d'Espais Naturals s'ha elaborat una aplicació per dissenyar l’aprofitament d'aigües pluvials d'un teulat i calcular el cost aproximat.

Aquest tipus d’inversió és subvencionable i la nova eina pot ser d’interès perquè els propietaris de masies puguin valorar la instal·lació d’un sistema de recollida d’aigua de pluja.

L'enllaç a l’aplicació és el següent: 

https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/-/accions-aplicacio-per-dimensionar-i-instal-lar-un-sistema-de-recollida-d-aigues-pluvials

 

Darrera actualització: 20.05.2021 | 17:54