S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021

Divendres, 12 de març de 2021 a les 12:00

El DOGC ha publicat la Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021.  Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans (DOGC núm. 8083 de 12/03/2020)

Consideracions rellevants:

• Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1956)

• Termini per presentar les sol·licituds: s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021. (Del 6/3/2021 al 30/4/2021)

• Imports màxims de lloguer mensual: 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

Com i on s’han de sol·licitar:

1. Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de referència o al seu ajuntament, tanmateix cada ens en aquests moments té el seu protocol d’atenció establert i caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal atendrà amb cita prèvia.

2. Telemàticament a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2021

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal:

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html

En documents adjunts tota la informació disponible.

Darrera actualització: 17.05.2021 | 10:07