Preinscripció Escola Bressol el Cucut

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 17:00

Calendari Preinscripció Escola Bressol el Cucut:

Del 9 al 20 de maig de 2022: presentació de sol·licituds (per fer el tràmit dirigir-vos a les oficines municipals de l’ajuntament de Vilalba Sasserra).

1 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 2 al 8 de juny de 2022: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Del 9 al 13 de juny de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places al centre educatiu és limitat a 27 infants. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2022: llista ordenada

Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2022: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. (per a tramitar la matriculació us heu de dirigir a les oficines municipals de l’ajuntament de Vilalba Sasserra).

 

 

 

 

Darrera actualització: 28.06.2022 | 10:23