Perquè serveix i com podeu aconseguir el idcat mòbil?

Dijous, 9 de gener de 2020 a les 00:00

Què és l'IDCAT MÒBIL?

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
  • DNI
  • NIE informat en el permís de residència
  • passaport
  • document identificador d'un país de la Unió Europea
  • targeta de residència comunitària

o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona interessada i Administració) en el cas del registre electrònic en línia.

 • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”.

Més informació

 

Com obtenir-lo per internet?

La modalitat de registre electrònic en línia permet que la ciutadania registri les seves dades de contacte en el fitxer “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”  sense haver de desplaçar-se a una oficina presencial.
El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.
L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.
 

Alta sense certificat
La poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. 

codi de barres targeta sanitaria

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

Alta amb certificat digital
Es pot fer amb certificat digital si es compleixen els requisits següents:

 • Disposar d'un certificat de persona física, corporatiu de persona física o de persona física representant.
 • El certificat ha d'estar vigent.
 • Ha d'estar emès per una entitat classificada pel CAOC.

 

Pantalla d'alta sense certificat

Pantalla d'alta sense certificat

Pantalla d'alta amb certificat

Pantalla d'alta amb certificat

 

Com obtenir-lo presencialment?

El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que no tenen la nacionalitat espanyola.
Cal que ompliu, signeu i lliureu el formulari corresponent. Cal acreditar la vostra identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aporti la persona sol·licitant han d'estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.
Consulteu les oficines on ho podeu tramitar de forma presencial (oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...) i, addicionalment, podeu consultar els ajuntaments i consells comarcals on també us podeu adreçar.

 

On em puc donar d'alta presencialment?

 • Oficines on sol·licitar l'idCAT Mòbil

  Llistat d'oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...

 • Oficines d'atenció ciutadana, ajuntaments, consells comarcals...

 

Com l'heu de fer servir?

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que heu indicat.
Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu de modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no l’heu fet prèviament.
Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit o la gestió corresponent.

 

Modificació de dades i petició de baixa definitiva

Podeu modificar les vostres dades de contacte:

 • Presencialment: Adreceu-vos a qualsevol dels les oficines on es fa atenció presencial.
 • Per internet: Accediu a 'La meva carpeta' amb el vostre idCAT Mòbil, a l’apartat 'Personalització'. Un cop hagueu donat el consentiment per al tractament de dades, podreu editar les vostres dades de contacte.

Petició de baixa definitiva de les dades:

 • Caldrà que us adreceu a qualsevol dels punts de tramitació presencial i emplenar la sol·licitud de baixa definitiva.

 

Petició de suspensió de les dades i petició d'aixecament de la suspensió

Petició de suspensió de les dades:

Es pot demanar si sospiteu que s’està fent un ús indegut del seu registre o heu perdut el telèfon de contacte. Es fa a efectes d’evitar actuacions sense el consentiment de la persona interessada. El fet de demanar la suspensió implica que el binomi DNI + telèfon mòbil a efectes d’identificació queda inhabilitat per fer ús servei IdCat Mòbil.
Si voleu suspendre el vostre idCAT Mòbil podeu sol·licitar-ho emplenant el formulari de suspensió  (us caldrà el DNI i la Targeta sanitària del CatSalut)

La petició d’aixecament de la suspensió:

Podeu aixecar la suspensió enviant un correu electrònic a suportidcatmobil@gencat.cat, adjuntant una còpia escanejada del vostre document identificador i de la vostra targeta sanitària. Rebreu un correu de confirmació un cop s’hagi realitzat l’aixecament amb èxit. També ho podeu fer emplenant el formulari de petició d’aixecament de la suspensió.
Presencialment podeu demanar-la a qualsevol de les oficines habilitades.

Informació relacionada

 

Darrera actualització: 13.01.2020 | 12:23