Informació pels particulars que tenen aus de corral

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 09:00

 

Tots els particulars que tenen aus de corral per autoconsum estan obligats a comunicar aquesta activitat a l'OFicina Comarcal del DACC corresponent

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes.
Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

A la columna de la dreta trobareu un tríptic de la Generalitat amb tota la informació

Ens han comunicat la confirmació d'un focus d'Influencia Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un ànec. 

Es tracta d'una ànec recollit en data 23/08/2022, arran d'un brot de mortalitat d'ànexs al riu Besós (coordenades: X:433931, Y:4587567), i que va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, on es van prendre mostres per a la detecció del Virus de la IA, enviades posteriorment per al seu anàlisi al IRTA -CReSA. Ja que la principal sospita de la mortalitat d’aquests ànecs era botulisme, també es van enviar mostres al LCV d’Algete per a la detecció d’aquesta malaltia. Estan pendents de l’obtenció d’aquests resultats.

Si teniu aus de corral per autoconsum i detecteu qualsevol sospita de la malaltia heu de comunicar-ho a l'Oficina Comarcal del DACC.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:
o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Darrera actualització: 19.09.2022 | 10:57