Informació campanya bono social de l'aigua

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

El dilluns 14 de febrer la Generalitat de Catalunya va iniciar una campanya de publicitat institucional sobre la tarifa social del cànon de l'aigua que durarà tres setmanes. L’objectiu de la campanya es que s’acullin a aquesta bonificació el màxim nombre de famílies en situació econòmica de precarietat.

El cànon de l’aigua és un impost ambiental que es paga a la factura de l’aigua i que pot suposar fins a un 40% del total del rebut de l’aigua. L’any 2011 es va crear la tarifa social del cànon de l'aigua, una bonificació adreçada als col·lectius més vulnerables i amb greus problemes econòmics.

Aquesta bonificació consisteix en bonificar en un 100% el cànon de l'aigua per a les famílies més vulnerables (perceptors de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc) i que consumeixen fins a 18m3 factures bimestrals o 27 m3 factures trimestrals. Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si pel contrari la factura supera el primer tram (i per tant a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut. La tarifa social del cànon és complementària e independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura.

 

Com es pot demanar?

- Trucant al 012

- Fer el tràmit de la tarifa social del cànon de l'aigua (web de l'ACA o tràmits GENCAT)

Darrera actualització: 24.11.2022 | 10:28