Comunicació possibles afectacions en serveis de transport del Consell Comarcal

Dilluns, 14 d'octubre de 2019 a les 00:00

El Consell Comarcal ens ha enviat el següent escrit per possibles afectacions al transport escolar:

 

“Afectacions en serveis de transport del Consell Comarcal

14 d’octubre de 2019

En relació amb les crides a la mobilització per protestar pels darreres esdeveniments i atenent a la possibilitat de talls en carreteres que puguin afectar als Serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit que aquest Consell Comarcal presta, us informen que:

En principi les rutes de transport escolar i transport adaptat i assistit es prestaran amb normalitat i en el cas que hi hagi incidències en la mobilitat i en l’estat del trànsit que puguin afectar a la seguretat i el benestar dels usuaris del servei de transport escolar i el servei de transport adaptat, es prendran les decisions oportunes sobre cadascun dels serveis en funcionament.

En aquest sentit hem de tenir en compte que els centres amb trasllats intermunicipals són els que poden tenir més afectacions, i es per això que us agrairem informeu a les famílies d’aquesta possibilitat.

Tot i això us informem que procedirem de la manera següent: 

  1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental comunicarà en cada moment mitjançant correu electrònic i xarxes socials, els avisos de seguretat que pugui fer el Servei de Trànsit i les decisions adoptades a les empreses de transport, al servei d’acompanyants, els centres educatius i els serveis especialitzats d’atenció diürna, segons s’escaigui, així com als ajuntaments que es puguin veure afectats.

 

  1. El Consell Comarcal, els centres de destí i el servei d’acompanyants es coordinaran per comunicar les decisions adoptades pel que fa al servei de transport que afectin a les famílies.

 

  1. Si iniciades les rutes s’han de prendre decisions, els centres educatius en coordinació amb el servei d’acompanyants s’encarregaran d’avisar a les famílies per garantir la recollida dels usuaris. En el cas dels serveis de transport als serveis especialitzats d’atenció diürna, el servei d’acompanyants en coordinació amb el Consell Comarcal s’encarregarà d’avisar a les famílies.

Atentament”

 

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició.

 

 

Àrea d’Ensenyament

Consell Comarcal del Vallès Oriental

 

Darrera actualització: 11.12.2019 | 12:39