Bo lloguer Jove

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 00:00

Aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya "Bo Lloguer Jove" te l'objecte de facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos. 

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4, hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d'arrendament o de cessió d'ús d'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

La presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del 8 de juny. Es un ajut convocat en concurrència no competitiva això vol dir que no tothom que sol·liciti l'ajut i compleixi tots els requisits acabarà finalment rebent el "Bo Jove". Els ajuts s'assignaran per ordre cronològic de recepció de les sol·licituds. 

Es recomana treure's l'IDCAT Mòbil i anar preparant tota la documentació que caldrà presentar a la sol·licitud (informe de vida laboral, rebuts de pagament del lloguer, renda...). Us podeu treure l'IDCAT Mòbil a través de l'accés que tenim penjat a la nostre pàgina web. 

Tramitar la sol·licitud 

Darrera actualització: 30.05.2022 | 10:49