AJUTS DE MENJADOR CURS 2022-2023

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 00:00

El Consell Comarcal ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador pel curs 2022-2023. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 17 de maig de 2022 i finalitza el 15 de juny de 2022. Les sol·licituds s'han de presentar a les oficines del vostre ajuntament. Es recomana demanar hora amb l'educadora social que us ajudarà a complimentar la sol·licitud, us atendrà el dies 30 de maig o 3 de juny (de 9 h a 14 h) amb cita prèvia

Qui pot ser beneficiari? Escolars que cursen ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics i escolars que cursen segon i tercer de primer cicle d'educació infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya on s'hagi implantat. 

Quin és l'import?  L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació (6,33€/dia per aquest curs 2022-2023). 

Qui pot presentar la sol·licitud? Pare, mare, tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció dels infants o adolescents per a qui es sol·licita l'ajut. 

 

Darrera actualització: 23.11.2022 | 13:04