BAN neteja de parcel·les

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 00:00

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les sempre, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.

Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.

A més, s’hi ha de sumar les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les per la mala olor, les plagues d’insectes...

Per tant, comunico a qui tingui parcel·les brutes i en estat d’abandonament i tanques vegetals que sobresurtin en més de 20 cm del límit de la finca que hi ha temps fins al 17 de maig per netejar-les i informo que el seu incompliment serà objecte de sanció.

En cas d’incompliment els propietaris i propietàries podran ser sancionats, d’acord amb l’Ordenança de Civisme vigent a Vilalba Sasserra.

Darrera actualització: 17.05.2021 | 10:38