Festa local

Divendres, 12 d'agost de 2022 de 00.00 h a 23.59 h

Atès que l’article 37.2 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

A proposta del Ple municipal de Vilalba Sasserra el dies 21 de gener (divendres) i 12 d’agost (divendres) de 2022 són els dies de festa local del municipi.

Darrera actualització: 17.01.2022 | 10:21