Noves mesures per contenir els brots COVID-19

Diumenge, 25 d'octubre de 2020 a les 19:00

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya.

Confinament nocturn
La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.
❗ Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

📌Àmbit aplicació: Catalunya

🗓Previsió Publicació i entrada en vigor avui 

✔ Excepcions a la mobilitat:
▪️Assistència sanitària d’urgència.
▪️Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
▪️Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
▪️Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
▪️Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
▪️Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
▪️Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
▪️Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
▪️Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.
▪️La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya.

👉Ús certificat autoresponsabilitat aquí el link👇 http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

Horari màxim d’obertura al públic:

👉Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
👉 Activitats recreatives i esportives autoritzades 21h
👉Els espectacles públics i les activitats culturals  podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

⚠️⚠️Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials⚠️⚠️

Darrera actualització: 17.05.2021 | 10:26

Imatges

FAQ 1 FAQ 2