Convocatòria Ple Extraordinari

Dijous, 11 de maig de 2017 a les 10:25

Em plau convocar-vos a la sessió EXTRAORDINÀRIA que el Ple de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra ha de celebrar, en primera convocatòria, el proper dia 18 de maig a les 19h al Saló de Plens. Si no existís el quòrum necessari s'entendrà convocada la sessió automàticament dos dies després a la mateixa hora. 

 

ORDRE DEL DIA

  1. Proposta relativa a la convocatòria pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i pel contracte del servei de neteja viària de Vilalba Sasserra.
  2. Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2017-2018.
  3. Proposta relativa a la modificació de crèdit 04/2017 per majors ingressos.
  4. Proposta relativa a la modificació de crèdit 05/2017 per transferències i suplement de crèdit. 

Vilalba Sasserra, 9 de maig de 2017

 

 

Joan Pons i Fiori

Alcalde  

Darrera actualització: 11.05.2017 | 12:00