Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una  modificació   no substancial 
Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient. 
D'activitat sotmesa a llicència ambiental: 
La  modificació no substancial   amb efectes , s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes. 
La  modificació no substancial   sense efectes  per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació. 
D'activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental: 
La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l'Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient. 
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia. 
En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el  següent document

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 15.11.2016 | 16:36