Alta de comptador d'aigua

Donar d'alta el comptador de l'aigua ja sigui per a ús domèstic, industrial o provisional per obres. 

 

Qui el port fer: El titular de l'immoble, ja sigui d'ús domèstic o industrial, o el promotor de l'obra. 

Obligacions econòmiques: Ordenança fiscal núm. 29 pel subministrament d'aigua.

El tràmit es pot fer presencialment.

Documentació a aportar:

Sol·licitud d'alta del comptador d'aigua (instància general degudament complimentada).

General per a totes les sol·licituds: 

 • Fotocòpia de l'escriptura del contracte de lloguer. 
 • Fotocòpia del DNI o del CIF.
 • Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament.

Per a ús domèstic (plurifamiliar i unifamiliar):

 • Fotocòpia del butlletí de l'instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
 • Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat.
 • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.

Per a ús industrial

 • Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència d'activitats
 • Fotocòpia del butlletí de l'instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
 • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.
 • Plànol de situació de la finca. 

Provisional d'obres

 • Fotocòpia de la llicència d'obres.
 • Plànol de situació de la finca. 

 

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08455 Vilalba Sasserra - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 410 383
Fax: 938 411 535
Adreça electrònica: vilalba@diba.cat
Lloc web: www.vilalbasasserra.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9h a 14,30h, dimarts i dijous de 16h a 19,30h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 24.11.2016 | 16:48