Francesc Xavier Plana i Maso (ERC-AM)

Regidor de ERC-AM

Portaveu del grup polític municipal de ERC-AM

Nota biogràfica:

Nascut el 1974. Formació acadèmica: Títol de FP1 auxiliar administratiu impartit a l'escola IES Llinars del Vallès. Actualment es empresari dedicat als serveis (jardineria forestal, cuidar animals, manteniment jardins, reparacions domèstiques...).

Retribucions:

Les seves retribucions són per assistència als òrgans col·legiats:

  • Per assistència a les sessions del Ple: 12 €/sessió
  • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 10 €/sessió

Aprovat per Ple de data 27 de juny de 2019

Telèfon: 938 410 383
Correu electrònic: planamfr@diba.cat
Darrera actualització: 07.08.2019 | 12:07