Preinscripció Llar d'infants curs 2023-2024

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 00:00

 

Del 8 al 19 de maig de 2023: presentació de sol·licituds a les oficines de l'Ajuntament

1 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Les llistes estaran penjades en la pàgina web municipal i en la porta de la Llar d'Infants. 

Del 2 al 8 de juny de 2023: presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Entre el 9 i el 13 de juny de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2023: llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, llista d'espera
Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 

Formalitza la matriculació

Del 16 al 22 de juny de 2023: matriculació a les oficines de l'Ajuntament
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre (pàgina web municipal i porta de la Llar d'Infants El Cucut), comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 13:10