Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH)

Dilluns, 14 de novembre de 2016 a les 14:15

Què es aquest servei?

El SIDH és un servei que presta la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació
dels col·legis d’advocats.
 

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar al deute hipotecari del seu habitatge habitual.
El seu objectiu és evitar, en la mesura del possible, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament de préstecs hipotecaris.
La seva cobertura territorial és la demarcació de Barcelona. 

Els serveis que ofereix són:

1. Informació, assessorament  i intermediació hipotecària.

2. Mediació en consum en l'àmbit hipotecària. 

3. Mediació en lloguer, en cas d'entitat conveniada amb la Generalitat

Les persones de Vilalba Sasserra que necessitin aquest servei gratuït han d'adreçar-se al punt de cobertura supramunicipal que està ubicat a SIDH Baix Montseny.

 

Darrera actualització: 14.11.2016 | 14:26