Recollida selectiva. A on va cada cosa?

Dijous, 10 de de novembre de 2016 a les 10:10

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.
 

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una petita part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. Així doncs, s'anomena recollida selectiva neta o recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin. Aquests impropis és una de les coses que contribueix al encariment del servei de recollida.

Què es pot dipositar en el contenidor del vidre?

glass

Els envasos de vidre i el vidre pla precisen una recollida selectiva diferent. La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.
Als contenidors de vidre només s’ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros, ceràmica... s’han de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic.
Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

 

Què es pot dipositar en el contenidor d'envasos lleugers?

2010-02-17_115715

Es poden dipositar els següents envasos lleugers:

 • Envasos de plàstic.
 • Envasos metàl.lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits
 • Cartró per begudes.
 • Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan. 
No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta.

 

Què es pot dipositar en la recollida selectiva de paper i cartró?

imatge

El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.
Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes (tetrabrics)... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

 

Què es pot dipositar en la recollida selectiva de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals?

Matèria orgànica (FORM - FV)

 • Restes de menjar / restes de la preparació del menjar: Peles i triadures de fruita i verdura; ossos i restes de carn; espines i restes de peix; closques de marisc i mol·luscs; closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs; restes de menjar i menjar en mal estat; restes de pa; marro de cafè i restes d’infusions.
 • Residus de paper: Paper de cuina brut, tovallons de paper bruts i mocadors de paper.
 • Restes vegetals de petites dimensions: Rams de flors pansits, flors i fulles seques; males herbes, gespa, petites branques d’esporga, fullaraca
 • Materials compostables: Bosses compostables i altres materials compostables
 • Altres materials:Taps de suro; serradures; virostes i encenalls de fusta natural; excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents; escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos,etc

 

Què es pot dipositar en la recollida selectiva de la resta?

Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).

 • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes ...
 • Residus de la neteja de la casa (pols d’escombrar, bossa d’aspiradora).
 • Objectes que no siguin tipificables com a vidre, plàstics o metalls: plats i tasses de ceràmica.
 • Burilles i cendres de cigarretes.
 • Cendra d’una llar de foc o estufa
 • Fotografies, targetes de crèdit o similars
 • Etiquetes

El que no s'hi pot llençar: bosses d'infusió, paper de cuina brut d'oli i restes de menjar (closques d'ou o de marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van a la deixalleria.   

Darrera actualització: 10.11.2016 | 10:24