Informe visita inspecció Casal d'Estiu

Dimarts, 15 de novembre de 2016 a les 14:05

Hem rebut una carta del Cap del Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure, de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta carta ens comunica que el passat dia 19 de juliol un tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer una inspecció al nostre Casal d'Estiu i segons consta la nostre activitat complia satisfactòriament amb el contingut del Decret 137/2003 de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. El compliment del qual ofereix una garantia de qualitat pedagògica i de seguretat durant la realització de l'activitat.

També ens encoratge a seguir per aquesta línia, pel que fa a l'organització i el desenvolupament de futures activitats. 

Adjuntem la carta que ens ha fet arribar la Generalitat. 

Darrera actualització: 15.11.2016 | 14:24