SOL·LICITUDS PEL TRANSPORT ESCOLAR : CURS 2020-2021

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 22:00

Benvolgudes, benvolguts

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que pel proper curs escolar 2020-2021 totes les sol·licituds d’alta i compromís de renovació de transport escolar es gestionaran a través del Consell Comarcal de forma telemàtica.

(NO es durà a tràmit cap alta rebuda per correu electrònic)

Per tal que pugueu dur a terme aquest tràmit correctament, us aconsellem que llegiu atentament els documents annexats a l’apartat de transport escolar de la nostra enllaç


http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/
“ Reglament de transport escolar del Consell Comarcal del Vallés Oriental ”
“ Guia de tramitació electrònica del Consell Comarcal”
“ Detall de les parades que disposa cada ruta de transport escolar”
“ Sol·licitud d’alta del transport escolar”
“ Manual d’accés i sol·licitud per l’aplicatiu TRACEUS”

A continuació us detallem el procediment per accedir al servei de transport escolar obligatori i no obligatori pel proper curs 2020-2021 :
Procediment per accedir al servei:


·         L’alumnat nou que estigui interessat en el servei del transport escolar pel proper curs, podrà presentar la sol·licitud telemàticament pel registre electrònic del Consell Comarcal a la nostra pàgina web.

Caldrà que el representat legal del menor ompli la sol·licitud d’alta i la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica.·         L’alumnat que ja ha fet ús del transport escolar aquest curs, el Consell Comarcal els farà arribar en els propers dies un correu electrònic amb la  sol·licitud de confirmació de les dades i compromís d’utilització del servei de transport escolar curs 2020-2021.

En el cas que l’usuari estigui interessat en renovar la sol·licitud , caldrà que el  representat legal del menor, un cop revisades les dades facilitades i especificant nom de la ruta i parada que sol·licita, la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica.·         Pel que fa als alumes d’estudis post-obligatoris / batxillerat també podran fer arribar la sol·licitud d’alta al Consell Comarcal de forma telemàtica.

Podran utilitzar el servei de transport escolar els alumnes d’ensenyaments post- obligatoris no universitaris en el cas que hagi places vacants en els vehicles contractats i no hagi coincidència horària amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents.

L’assignació de places a alumnes d’ensenyaments post-obligatoris no es farà efectiva fins el moment en que s’hagin estabilitzat les rutes ja iniciat el curs escolar.Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds d’alta /compromís de demanda del servei de transport escolar obligatori i no obligatori es presentaran fins al 17 de juliol de 2020.

Les sol·licituds presentades fora del termini establert seran ateses un cop s’hagi presentat l’original de la documentació en el Registre general del Consell Comarcal, i només se’n garantirà la tramitació si hi ha places disponibles en les rutes.

En tots els casos, els usuaris només podran fer ús del servei un cop el Consell Comarcal confirmi al centre escolar i/o representant legal del menor que s’ha finalitzat el procés de tramitació i, per tant, l’alta està confirmada.  Tots els usuaris que tinguin interès en el servei de transport obligatori i no obligatori hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud /compromís de demanda del servei de forma telemàtica.

Per qualsevol problema en el tràmit de la sol·licitud, dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a través de correu electrònic:

sp@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 15.05.2020 | 22:15