Resultat inspecció Casal d'Estiu

Dimarts, 14 de novembre de 2017 a les 00:00

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens ha enviat el següent comunicat després de la inspecció que varen realitzar al Casal d'Estiu:  

" El passat 14/07/2017, un/a tècnic/a degudament acreditat/da va realitzar una visita de comprovació i seguiment a la vostra activitat notificada amb el número de registre 0109E/00001659/2017, d’acord amb l’article 14 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

D’acord amb l’informe d’aquesta visita, la vostra activitat complia satisfactòriament el contingut del Decret esmentat, la qual cosa suposa una garantia de qualitat pedagògica i de seguretat durant la realització de l’activitat.

Som conscients de les dificultats que el compliment d’aquesta normativa us pot comportar i, per això, us encoratgem a seguir en aquesta línia pel que fa a l’organització i el desenvolupament de futures activitats."

 

 

Darrera actualització: 14.11.2017 | 12:13