Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Dimecres, 29 d'abril de 2020 a les 00:00

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.
La prestació s'adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

-Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

-Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

-Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

-Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.

-Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Darrera actualització: 01.05.2020 | 13:38