PREINSCRIPCIONS LLAR D'INFANTS EL CUCUT

Dimarts, 13 de març de 2018 a les 00:00

Del 30 d'abril al 11 de maig a les oficines municipals.

Informació general

Per ser admès en una llar d’infants municipal de titularitat pública el nen o la nena han de tenir com a mínim 16 setmanes a l’1 de setembre de l’any que es matriculi. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes.
 

Documentació a presentar:

-Sol·licitud (oficines municipals)
-Original i fotocòpia del llibre de família o altrs documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acollimnet del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (mare, pare, tutor..) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Original i fotocòpia de la TSI(targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.

A l’hora de fer la matrícula caldrà aportar el carnet de vacunacions i 4 fotos de carnet i 1 foto familiar de 10cm. Fotocòpia del número de compte.

 

Darrera actualització: 13.03.2018 | 12:18