Nou període de cobrament d'impostos

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 10:44

BAN

NOVES MESURES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA PEL COVID-19

L’actual situació que ha provocat el COVID-19 ha afectat a la ciutadania, comerços i empreses del nostre municipi. Per això, l’Ajuntament de Vilalba Sasserra ha pres l’acord d’afegir a les mesures anteriors ja publicades la modificació del calendari fiscal de l’any 2020, establint noves dates de pagament segons el següent detall:

Impostos

Data inici Voluntària

Data Fi Voluntària

Data Domiciliació

Nova data fi de voluntària

Nova data Domiciliació

IBI Urbana

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

IBI Urbana 1a fracció

21/05/2020

06/07/2020

02/06/2020

 

01/07/2020

IBI Urbana 2a fracció

21/07/2020

03/08/2020

03/08/2020

 

01/10/2020

IBI urbana 3a fracció

21/10/2020

02/11/2020

02/11/2020

 

01/12/2020

Taxa residus domèstics

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

Taxa residus comercials

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

Taxa servei de clavegueram

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

Taxa servei cementiri municipal

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

IBI de característiques Especials

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

01/09/2020

01/09/2020

Impost de vehicles

02/03/2020

04/05/2020

02/05/2020

02/06/2020

02/06/2020

Taxa gual – entrada vehicles

02/03/2020

04/05/2020

04/05/2020

02/06/2020

02/06/2020

Atenció domiciliària

 

 

 

 

S’ajornen un mes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reducció del 100% de la taxa de recollida de residus comercials corresponent als dies de duració de l’estat d’alarma, a aquells establiments afectats, està pendent la modificació corresponent de l’article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, per tal de poder-la aplicar. En tot cas, l’Ajuntament de Vilalba Sasserra s’acollirà a aquesta possibilitat un cop estigui publicada.

 

L’alcalde,

Joan Pons i Fiori

 

Darrera actualització: 27.04.2020 | 10:55