Inscripcions al programa Termalisme de l'Imserso 2018

Dimecres, 3 de gener de 2018 a les 00:00

Les personees residents al municipi que reuneixin els següents requisits 

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de seguretat Social espanyol

b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta cinc anys o més d'edat del sistema de Seguretat Social Espanyol

c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desempleo, amb seixanta o més anys d'edat del sistema de Seguretat Social espanyol. 

d) Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta  cinc anys o més d'edat. Així mateix podràn participar les persones de nacionalitat espanyola que resideixin a l'estranger i compleixin amb els requisits previstos en la resolució de la convocatòria. 

Altres requisits per participar en aquest programa són valdres per si mateix per les activitats de la vida diària i no patir alteracions de comportament que impedeixin la convivència en un centre residencial ni enfemetat infecto contagiosa. 

El solicitant pot anar acompanyat del seu conjugue o parella de fet, per el que no s'exigeixen els requisits de pensió i edat. Així mateix, podran anar acompanyats dels fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45%, sempre que el torn el gaudeixin els pares i s'allotjin a la mateixa habitació, i formuli sol·licitud de plaça al seu nom. 

- Pel torn dels mesos de setembre a desembre el termini finalitza el dia 11 de maig de 2018. Per la seva inclusió en la llista d'espera estarà obert fins el 31 d'octubre de 2018.

Darrera actualització: 03.01.2018 | 13:38