Convocatòria Comissió Especial de Comptes

Dijous, 11 de maig de 2017 a les 10:30

Em plau convocar-vos com a membre de la Comissió Especial de Comptes, a la cessió que s'ha de celebrar al proper dia 18 de maig de 2017, a les 19:15h, al saló de plens d'aquesta corporació sota el següent, 

ORDRE DEL DIA

  1. Examen del Compte General d'aquesta corporació, corresponent a l'exercici 2016, junt amb els justificants i antecedents preceptius, per emetre'n informe, d'acord amb el que disposen els articles 212 LRHL i 101 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

En compliment del que disposa l'article 101 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 212 LRHL, resten a la seva disposició a partir d'aquesta data els Comptes Generals i la documentació complementària perquè els puguin examinar i consultar. 

Vilalba Sasserra, 9 de maig de 2017

 

 

Joan Pons i Fiori

Alcalde

Darrera actualització: 11.05.2017 | 10:50