CALENDARI PREINSCRIPCIONS LLAR D'INFANTS EL CUCUT

Dilluns, 7 de maig de 2018 a les 00:00

L’E.B.M El Cucut és un centre educatiu que vol donar resposta a la diversitat, als interessos i a les capacitats de tots els seus nens/es oferint experiències, materials i situacions de joc molt diverses .

 

Horaris i serveis

L’escola està oberta del mes de setembre al mes de juliol, de les 8 h. del matí a les 17 h. de la tarda.

Disposem de servei de menjador.                    

 

Quotes                                   Empadronats No empadronats

Quota Material                    100€                120€

Quota  Mensual:

Horari 9h-12h                      140€                155€   

Horari 9h-15h                      165€                180€

Horari 9h-17h                      210€                225€

Hora fixa permanència         22€                  25€

Hora esporàdica                    5,50€/h           6€/h

Dinar fixa                               4,35€/dia        4,35€/dia                  

Dinar esporàdic                     5,50€/dia        5,50€/dia

Berenar                                  0,50€/dia        0,50€/dia

 

Documents  a presentar al fer la preinscripció                                                          

Recollir full preinscripció a l’Ajuntament o descarregar-lo de la columna de la dreta

Documentació a presentar                                                                                                                                  

  • Original i fotocòpia del llibre de família.                                                     
  • Original i fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants ( pare i mare o tutor legal ) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI s’ha de portar el certificat de convivència de l’alumne/a i resguard de la renovació del DNI.

 

Altres documents que es poden presentar

a) Renda anual de la unitat familiar si és la renda mínima d’inserció.

b) Proximitat del lloc de treball.

c) Existència de germans/es al centre.

d) Discapacitat del nen/a, pare, mare o tutor/a o germans.

e) Condició legal de família nombrosa o monoparental.

f) Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

 

Places pel proper curs 2018-2019

Les places disponibles pel proper curs són: 18 Places.

 

Preinscripció i matriculació

Presentació de les sol·licituds                       del 30 d’abril al 11 de maig

Publicació de les llistes baremades                                           22 de maig

Reclamació a les llistes del barem                                    23 al 25 de maig

Publicació de les llistes d’alumnat admès                                    1 de juny

Període de matrícula                                                        del 4 al 8 de juny

 

Adreces d’interès

     Ajuntament de Vilalba Sasserra         E.B.M El Cucut        

Pl. Vila, 1                                            C/ Industria, 2-4                       

93 841 03 83                                      93 841 32 85

Darrera actualització: 07.05.2018 | 13:24