Avancem en la digitalització del fons municipal

Divendres, 24 de gener de 2020 a les 00:00

S’han digitalitzat més de 1100 pàgines. Aquest torn s’ha treballat amb documentació corresponent a la delimitació del terme municipal, l’amillarament (antecedent del cadastre) i els padrons d’habitants.

Un cop feta la captura de les imatges, actualment s’està treballant en el seu tractament per tal de fer-les consultables i accessibles.

Aquesta actuació s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i el seu objectiu és la preservació dels documents originals. A partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per a consultar-los. Alhora fomentem l’accessibilitat i la difusió de fons documental del nostre Arxiu Municipal

Darrera actualització: 24.01.2020 | 14:20