Adjudicació concurs obres de remodelació de la plaça de la Vila

Divendres, 3 de maig de 2019 a les 00:00

El concurs per a la reforma i remodelació de la plaça de la Vila s'ha adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona S.A., per ser la millor oferta presentada, d'acord amb el barem establert al Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de l'obra.  

Darrera actualització: 03.05.2019 | 12:34